PHOONZONE.COM

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอด
      คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ PHOONZONE.COM เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ Log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ PHOONZONE.COM ได้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
      คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ PHOONZONE.COM ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ PHOONZONE.COM รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ PHOONZONE.COM ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ PHOONZONE.COM ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
      คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ PHOONZONE.COM จดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติ และเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่างๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
      คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ PHOONZONE.COM ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ PHOONZONE.COM แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน


 MR.SUPARUARK NUANGCHUMNONG

MR.SUPARUARK NUANGCHUMNONG

บริการรับจ้างเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบ Web Application ตามความต้องการของลูกค้า รับสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม PHP โดยเชื่อมกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MySQLi รับสอนการเขียนโปรแกรม รูปแบบ HTML, PHP รับทำแอพพลิเคชั่น Android รับตรวจเช็คอาการเสียของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี รับติดตั้งคอมพิวเตอร์ ทั้งโน้ตบุ๊ค และเครื่อง PC รับซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ รับอัพเกรดคอมพิวเตอร์ทั้ง Windows และ Linux รับทำโปรเจค แก้ไขโปรเจค ปรับปรุงโปรเจค นักเรียน นักศึกษา นิสิต ผู้ที่สนใจ รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รับทำ SPSS หรือ PSPP (การวิเคราะห์ทางสถิติ)

:::ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:::


หน่วยงานเทศบาล

- แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย (หน่วยงาน: ศส., มท 0806.2/7018), แนบไฟล์
- หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยงาน: สน.คท., มท 0808.3/ว4475), แนบไฟล์, เอกสาร word
- แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (หน่วยงาน: สน.คท., มท 0808.3/ว2150), แนบไฟล์, เอกสาร word
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย (หน่วยงาน: กศ., มท 0816.4/ว2085), แนบไฟล์, เอกสาร word
- ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) (หน่วยงาน: กศ., มท 0816.3/ว2093), แนบไฟล์, เอกสารแนบ, เอกสาร word
- การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 (หน่วยงาน: กศ., มท 0816.5/ว2105), แนบไฟล์, เอกสาร word
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง (หน่วยงาน: กสว., มท 0820.3/ว2094), แนบไฟล์, เอกสารแนบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยงาน: กพส., มท 0810.8/ว2129), แนบไฟล์, สิ่งที่ส่งมาด้วย, เอกสาร word
- ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง (หน่วยงาน: กศ., มท 0816.5/ว2167), แนบไฟล์, เอกสาร word
- การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยงาน: กม., มท 0804.6/ว2111), แนบไฟล์
- ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยงาน: สน.คท., มท 0808.3/ว4476), แนบไฟล์, เอกสาร word
- การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยงาน: สน.คท., มท 0808.3/ว2104), แนบไฟล์
- ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด (หน่วยงาน: กศ., มท 0816.5/ว2106), แนบไฟล์, เอกสาร word
- การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน: กพส., มท 0810.7/ว2110), แนบไฟล์, เอกสาร word
- แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (หน่วยงาน: ศส., มท 0806.2/7019), แนบไฟล์
- แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน (หน่วยงาน: ศส., มท 0806.2/7020), แนบไฟล์
- เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 (หน่วยงาน: กศ., มท 0816.5/ว2152), แนบไฟล์
- ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (หน่วยงาน: สน.คท., มท 0808.3/ว2102), แนบไฟล์
- การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยงาน: กพส., มท 0810.4/ว2113), แนบไฟล์, บัญชีแนบท้าย, สิ่งที่ส่งมาด้วย, เอกสาร word
- แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (หน่วยงาน: ศส., มท 0806.2/7015), แนบไฟล์

Investing.com